Wodna

Nazwa średniowieczna Wodna (platea aquatica)
Nazwa do roku 1918 Wasserstrasse
Nazwa do roku 1939 Wodna
Nazwa do roku 1945 Wasserstrasse
Nazwa do roku 1990 Wodna
Nazwa obecna Wodna
Opis wg Z.Zakrzewskiego Nazwa tłumaczy się tym, że wzdłuż tej ulicy płynęła dawniej odnoga Warty, wykorzystywana jako fosa obwarowań średniowiecznego Poznania, jezdnią Wodnej biegł dawniej tramwaj ze Starego Rynku przez Garbary do Tamy Garbarskiej. W pobliżu spotkania Wodnej z Placem Kolegiackim stała dawniej Brama Wodna.
Opis wg Z.Zaleskiego Jedna a ulic istniejących od założenia miasta autonomicznego. Ponieważ prowadzi do Warty, zwała się zawsze ulicą Wodną (platea Aquatica, za czasów niemieckich "Wasserstrasse"). Nazwę polską aprobowano urzędowo 16.06.1919r.
Opis wg M.Mottego Przejdziemy teraz, panie Ludwiku, Ślósarską uliczką na Wodną ulicę, należącą do najdawniejszych w Poznaniu; zawdzięcza ona nazwisko swoje Wodnej bramie, którą się niegdyś kończyła, a którą wylewy Warty częstokroć nawiedzały.
Opis współczesny w przygotowaniu
1 Zdjęcie z archiwum WBC 1

Ulica wybiega w kierunku wschodnim od południowo-wschodniego narożnika Starego Rynku. Biegnie do ulicy Garbary, po jej przekroczeniu zmienia nazwę na Grobla.

SPIS RZECZY