Za Bramką

Nazwa średniowieczna Gaszka, Gaski
Nazwa do roku 1918 Torstrasse
Nazwa do roku 1939 Za Bramką
Nazwa do roku 1945 Torstrasse
Nazwa do roku 1990 Za Bramką
Nazwa obecna Za Bramką
Opis wg Z.Zakrzewskiego Zwana dawniej gaskami, przechodząca przez historyczna dzielnicę Poznania - Piaski. Od północy zamknięta Ciemną (Smrodliwą) Bramką.
Opis wg Z.Zaleskiego Stara uliczka na dawnym przedmieściu Piaski tuż pod tzw. Ciemną Bramką przy Nowym Rynku (Bramkę zburzono w roku 1871). Istniała już w XV wieku, zwała się wówczas "Gaszka", później także Gaski. Za niemieckich czasów ulica ta nazywała się "ul.Bramkową" (Torstrasse). Od 16.06.1919r. zwie się "Za Bramką".
Opis wg M.Mottego Nie była to właściwa brama, tylko w istocie bramka, une poterne, łącząca Nowy Rynek z teraźniejszą Bramkową ulicą, zbudowana lat temu blisko czterysta, zapewne dla wycieczek w razie oblężenia, stanowiąca przejście sklepione, ze sześć kroków szerokie, ze trzydzieści długie, mniej więcej stóp dwanaście wysokie i w środku nieco zagięte. Słońce ledwo otwory oba oświecać mogło, środek był ciemny i brudny, bruk prawie zawsze mokry, ztąd odory bardzo nie miłe i przydomek śmierdzącej, którym ją zwykle oznaczano.
Opis współczesny w przygotowaniu

Rok 2010 1

To samo miejsce w 2016 roku 1

1

1

Cegła markowana znakiem Stowarzyszenia Interesów Rolniczych TELLUS. 1

Ulica położona w centrum miasta, wybiega od Placu Kolegiackiego w kierunku południowym i kończy bieg na placu Bernardyńskim.

SPIS RZECZY