Zeylanda Janusza


Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Wittelsbacherstrasse
Nazwa do roku 1939 Przecznica, Moniuszki
Nazwa do roku 1945 Carl-Hermann-Pirscher-Strasse
Nazwa do roku 1990 Zeylanda Janusza
Nazwa obecna Zeylanda Janusza
Opis wg Z.Zakrzewskiego Upamiętnia rdzennego poznaniaka, pediatrę, wykładowcę anatomii patologicznej na Uniwersytecie, specjalistę z gruźlicy dziecięcej, który zginął w Powstaniu Warszawskim, gdy spieszył z pomocą lekarską.
Opis wg Z.Zaleskiego Otrzymała charakter ulicy w roku 1906 i nazwana została ulicą Wittelsbachów. Za czasów polskich ogłoszono 15.11.1919r. nazwę "Przecznica" bez uchwały Magistratu. Na tegoż interwencję zmieniono nazwę na "ul.Moniuszki" (05.10.1920r.), wkrótce jednak Magistrat przychylił się do uchwały Rady Miejskiej i w końcu 1920r. ustalono nazwę "Przecznica". Nazwa charakterystyczna ze względu na kierunek ulicy.
Opis współczesny w przygotowaniu


1

Luty 2019 1

Marzec 2019 1

Ulica położona na wschód od starego zoo, wybiega w kierunku północno-wschodnim od ulicy Bukowskiej i kończy bieg na ulicy Zwierzynieckiej.

SPIS RZECZY