Taczaka Stanisława

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Lousienstrasse (Luisenstrasse)
Nazwa do roku 1939 Chudoby, Skarbowa
Nazwa do roku 1945 Luisenstrasse
Nazwa do roku 1990 Taczaka Stanisława
Nazwa obecna Taczaka Stanisława
Opis wg Z.Zakrzewskiego Urządzona w roku 1877, nazywała się za czasów pruskich Luisenstrasse, czym chciano upamiętnić Ludwikę, żonę namiestnika Antoniego Radziwiłła. W okresie międzywojennym ulica ta nosiła nazwę Skarbowej, jako że u jej zachodniego wylotu, gdzie dziś jeden z budynkow Dyrekcji Kolei, mieściła się zaraz po pierwszej wojnie światowej Izba Skarbowa.
Opis wg Z.Zaleskiego Powstała w roku 1877 i otrzymała nazwę "ul.Ludwiki" (tj. żony Antoniego Radziwiłła, namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego). Od 05.01.1920r. ulica ta zwie się "ul.Skarbową" (stoi przy niej gmach Izby Skarbowej).
Opis współczesny w przygotowaniu1

Maj 2018 1

Ulica położona w centrum Poznania, na południe od ulicy Św.Marcina, stanowi przedłużenie ulicy Edwarda Taylora w kierunku wschodnim. Swój bieg kończy na ulicy Ratajczaka.

SPIS RZECZY