Komandoria

Nazwa średniowieczna Istniała tutaj na pewno zabudowa, w tym kościół
Nazwa do roku 1918 Kommenderie
Nazwa do roku 1939 Komandoria
Nazwa do roku 1945 Hauländerstrasse
Nazwa do roku 1990 Komandoria
Nazwa obecna Komandoria
Opis wg Z.Zakrzewskiego Nazwa ta wywodzi od iedziby przełożonych wspomnianego zakonu joannitów.
Opis wg Z.Zaleskiego Przejęta w roku 02.01.1925r. z gminą Komandoria, droga polna bez nazwy. Od 19.08.1926r. zwie się "Komandorią". W nazwie ulicy tej zachowała się nazwa miejscowości. Na czele zakonu, który był właścicielem "Św.Jana", był komandor, który później, gdy zakon składał się z rycerzy raczej tytularnych, brał dochody z wsi zakonnej. Stąd wprowadziła się nazwa Komandoria, przetrwała czasy niemieckie, i pozostała, gdy wieś zamieniono na dzielnicę miasta.
Opis współczesny w przygotowaniu


Ulica leży na północ od jeziora Maltańskiego, jest przedłużeniem ulicy Świętojańskiej w kierunku południowo-wschodnim.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY