Żydowska

Nazwa średniowieczna Sukiennicza
Nazwa do roku 1918 Judenstrasse, Michael-Hertz-strasse
Nazwa do roku 1939 Żydowska
Nazwa do roku 1945 Fremdengasse
Nazwa do roku 1990 Żydowska
Nazwa obecna Żydowska
Opis wg Z.Zakrzewskiego Nazwę swą zawdzięcza osiedlającym się tu coraz liczniej od początku XVw. Żydom. Stały tu wysokie, nawet sześciopiętrowe, domy drewniane, co było jedna z przyczyn częstych pożarów miasta. Na narożniku Kramarskiej barokowy kościółek Pana Jezusa, przebudowany ze zwykłej kamieniczki mieszkalnej.
Opis wg Z.Zaleskiego Jedna z ulic średniowiecznych, powstała tuż po założeniu miasta autonomicznego. Zwała się pierwotnie "ul.Sukienniczą". Z powodu wczesnego napływu Żydów, przydzielono im ulicę tę jako ghetto, w którym wyłącznie mieszkać mogli. W wieku XV ulica nazywała się Sukienniczą i Żydowską, później tylko Żydowską. Do ghetta należały także niektóre boczne uliczki, "mała żydowska" i "żydowska wroniecka". Na samej Żydowskiej mieszkali zresztą także chrześcijanie, i Magistrat baczył pilnie, aby domy chrześcijańskie nie przechodziły w ręce żydowskie. Ghetto obowiązywało do pożaru miasta w roku 1803. Po pożarze osiedlali się Żydzi gdzie chcieli w mieście, choć praw obywatelskich jeszcze nie uzyskali. Bądź co bądź żywioł żydowski zawsze się jeszcze gromadził przy swojej ulicy. W późniejszych latach niestrudzenie próbowano skasować historyczną nazwę. Żydzi uważali sobie za obrazę, że ulica zwie się Żydowską. Już w 1878 wpłynął wniosek właścicieli domów o zmianę nazwy. W ostatnim pokoleniu i w prasie i w drodze wniosków do Magistratu Żydzi domagali się zniesienia starej nazwy (1902, 1904, 1906 itd.). Wszystko na próżno. Wreszcie na wniosek z roku 1918, tłumaczący, że z powodu nazwy ulicy mieszkania w niej stoją puste, władze miejskie zgodziły się na zmianę. 10.07.1918r. przezwano ją na "ul.Michała Herza" (Michael Herzstrasse). Ale już 16.06.1919r. władze polskie przywróciły historyczną nazwę "ul.Żydowskiej".
Opis współczesny w przygotowaniu

1 1 1 Wrzesień 2020 1 1 1 1 1 1

Ulica zlokalizowana w ścisłym centrum miasta, wybiega w kierunku północnym od północno-wschodniego rogu Starego Rynku. Bieg kończy ślepo przed torowiskiem przy ulicy Małe Garbary.

SPIS RZECZY