Noskowskiego Zygmunta

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Am Goethepark, Am Kinderspielplatz
Nazwa do roku 1939 Noskowskiego Zygmunta, Wesoła
Nazwa do roku 1945 Am Goethepark, Grunerstrasse
Nazwa do roku 1990 Noskowskiego Zygmunta
Nazwa obecna Noskowskiego Zygmunta
Opis wg Z.Zakrzewskiego Upamiętnia pedagoga i kompozytora. Ulica ta jest połączeniem trzech ulic przedwojennych: Wesołej, Przebiegu i Noskowskiego. Wesoła powstała najwcześniej, po regulacji gruntów pofortecznych pomiędzy Operą a torami kolejowymi. Jej nazwa w czasie niewoli pruskiej, Am Kinderspielplatz, dobrze charakteryzowała jej usytuowanie w sąsiedztwie placu dla dzieci z piaskownicą oraz popularnej Teatralki. Uliczka, a właściwie ścieżka, przed wojną tzw. Przebieg, połączyła wkrótce Wesołą z ulicą Libelta. Szersza od Przebiegu ulica Noskowskiego (pruska jej nazwa brzmiała "am Goethe Park"), powstała na terenie dawnego ogrodu Fehlana.
Opis wg Z.Zaleskiego Stanęła na terenie dawnego ogrodu Fehlana i otrzymała na linii od ul.Libelta do ul.Starościńskiej nazwę "Przy parku Goethego". W roku 1909 przyłączono do niej przedłużenie aż do wiaduktu kolejowego. Od 05.01.1920r. zwie się "ul.Noskowskiego".
Opis współczesny w przygotowaniu

1 1

Marzec 2019 1 1 1 Takich pokryw z firmy Bopp@Reuther można jeszcze znaleźć w Poznaniu całkiem sporo. 1

Ulica położona w centrum miasta, na zachód od linii kolejowej do Warszawy, na terenach pofortecznych. Wybiega na południe od ulicy Nowowiejskiego, przecina ulicę Libelta by po skręcie w kierunku wschodnim skończyć bieg na ulicy Wieniawskiego.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY