Urbanowska

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Chaussee v.Urbanowo (Urbanowerstrasse)
Nazwa do roku 1939 Urbanowska
Nazwa do roku 1945 Friedrich von Plauenstrasse
Nazwa do roku 1990 Urbanowska
Nazwa obecna Maczka Stanisława gen., Urbanowska, Księcia Mieszka I
Opis wg Z.Zakrzewskiego W zeszłym stuleciu szosa wojskowa, zwana po roku 1918 Drogą Urbanowską. Zdaniem niemieckiego historyka Rodgero Prümersa znajdowało się tutaj dawniej osiedle niejakiego Urbana. Jeszcze do roku 1939 panował tutaj kojący nastrój wiejski. Wyprowadzenie z Urbanowskiej w kierunku północno-wschodnim ulicy Słowiańskiej i nowa zabudowa tej okolicy całkowicie zmieniły jej krajobraz.
Opis wg Z.Zaleskiego Pierwotnie nazywała się ulica ta w gminie winiarskiej "Nad Wierzbakiem", po niemiecku przezywana "Weidentalstrasse" (od młyna położonego przy Wierzbaku i obecnej drodze Urbanowskiej). Gdy w 1908 roku miasto otrzymało część ulicy, należała droga ta do Poznania, do Winiar i do Sołacza. W roku 1909 zaliczono tymczasem ścieżkę wzdłuż Wierzbaka do ulicy "Nad Wierzbakiem". W roku 1910 przezwano szosę wojskową dotychczas zwaną "Nad Wierzbakiem", "ulicą Urbanowską", a nazwę "Weidental" nadano przedłużeniu ulicy Kościelnej wzdłuż rzeczki. Nazwę polską ogłoszono 16.06.1919r. W czasach Prus Południowych pobudował się przy drodze tej podobno registrator Urban i stworzył osiedle Urbanowem później zwane. Tak wytłumaczył Rodgero Prümers powstanie osady.
Opis współczesny w przygotowaniu


1 1 1

Ulica położona na Starym Mieście, na zachód od Parku Cytadela. Jest przedłużeniem w kierunku wschodnim ulicy Wojska Polskiego (od skrzyżowania z ulicą Nad Wierzbakiem). Biegnie następnie w kierunku wschodnim z lekkim odchyleniem na południe. Za krzyżówką z ulicą Piątkowską zamienia się w drogę lokalną i kończy ślepo bieg przy ulicy Księcia Mieszka I. Obecny układ zawdzięcza ulica przebudowie z początku lat 90-tych XX wieku, która diametralnie zmieniła wygląd okolic WTTKF-u.

SPIS RZECZY