Kolejowa

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Bahnstrasse (Gasse)
Nazwa do roku 1939 Kolejowa
Nazwa do roku 1945 Memetstrasse
Nazwa do roku 1990 Kolejowa
Nazwa obecna Kolejowa
Opis wg Z.Zakrzewskiego Jest dość rzadkim przypadkiem wierności nazwie poprzez pokolenia oraz jej zgodności z charakterem okolicy i ze strukturą zawodową mieszkańców. Kolejowa została zabudowana w zasadzie pod koniec zeszłego stulecia.
Opis wg Z.Zaleskiego Przejęta w roku 1900 wraz z gminą św.Łazarz. Zwała się zawsze Kolejową. Nazwa w brzmieniu polskim ustalona urzędowo 16.06.1919r., wywodzi sie od sąsiedztwa torów kolejowych
Opis współczesny w przygotowaniu

1 1 1 1 Stare szyny wykorzystane jako wzmocnienie płotu 1

Ulica położona jest na zachód od węzła kolejowego dworca Poznań Główny. Jest przedłużeniem w stronę południową ulicy Gąsiorowskich. Kończy bieg na ulicy Hetmańskiej.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY