Klasztorna

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Klosterstrasse
Nazwa do roku 1939 Klasztorna
Nazwa do roku 1945 Klostergasse
Nazwa do roku 1990 Klasztorna
Nazwa obecna Klasztorna
Opis wg Z.Zakrzewskiego Nazwa pochodzi od powstałego tutaj w 1607, w miejscu siedziby magnackiego rodu Górków, klasztoru Benedyktynek. Po kasacji klasztoru w 1836 powstała tamże żeńska Szkoła Ludwiki.
Opis wg Z.Zaleskiego Ulica należąca do najstarszych. Nazwa jednakże przed wiekiem XIX rzadko używana. Wywodzi się od klasztoru Benedyktynek, który przez wieki XVII, XVIII i początek XIX zajmował pałac Górków, oddany po sekularyzacji na szkołę średnią dla dziewcząt (Szkołę Ludwiki, 1829). Ulica ta miała do roku 1803 przedłużenie ku północnej stronie muru miejskiego, zwane ulica Drzewną. W brzmieniu polskim nazwa została ustalona oficjalnie 16.06.1919r.
Opis współczesny w przygotowaniu

1 Zdjęcie pochodzi ze strony www.poznanczyk.com 1 1 Relief z datownikiem 1

Maj 2019 1 1

Ulica położona na wschód od Starego Rynku, na osi północ (Kramarska)-południe (Gołębia).


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY