Zniszczenia Starego Rynku w roku 1945

Stary Rynek nie uległ zniszczeniu w konsekwencji działań wojennych w roku 1939. W trakcie okupacji Niemcy dążyli systematycznie do wymazania z mapy Poznania wszelkich śladów polskości. Planowano wyburzenie wewnętrznej zabudowy Starego Rynku, z wyjątkiem Ratusza i Odwachu, oraz południowej pierzei Starego Rynku, wraz z dwoma blokami pomiędzy Świętosławską, Wrocławską i Szkolną oraz Kozią i Gołębią.
W roku 1945 na Starym Rynku na skutek ostrzału armatniego i bomardowania zniszczeniu uległo 60% zabudowy. Z monumentalnych gmachów Starego Rynku najmniej ucierpiał Ratusz, gdyż nie został całkowiecie wypalony. Na 380 budynków Starego Miasta 130 było spalonych. Okres powojennej odbudowy oceniany jest obecnie bardzo różnie. No bo z jednej strony nastąpiła rekonstrukcja Wagi, kosztem koszmarnego Nowego Ratusza, ale z drugiej powstało coś tak okropnego jak Arsenał. Poniżej prezentuję zdjęcia zniszczonych w 1945 roku obiektów oraz zdjęcia po renowacji (źródło: "Stare Miasto w Poznaniu. Zniszczenia. Odbudowa. Program dalszych prac" H.Kondzieli z zasobów WBC).

Pierzeja północna 1

1

Pierzeja południowa 1

1

Pierzeja wschodnia 1

1

Pierzeja zachodnia 1

1

Domki budnicze 1

1

Odwach 1

1

Uliczka śródrynkowa 1

1

Zabudowa wewnętrzna 1

1

Pałac Działyńskich 1

1

SPIS RZECZY