27 Grudnia 1918

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Berlinerstrasse
Nazwa do roku 1939 Berlińska
Nazwa do roku 1945 Berlinerstrasse
Nazwa do roku 1990 27 grudnia 1918
Nazwa obecna 27 grudnia 1918
Opis wg Z.Zakrzewskiego Ulica powstała w początku zeszłego stulecia (XIXw.), a wybiegająca z placu Wolności dokładnie na zachód, nazywała się za pruskich czasów Berlińską, wiodła bowiem w stronę Berlina. Obecna nazwa ulicy, 27 Grudnia, upamiętnia datę wybuchu Powstania Wielkopolskiego i zdobycia usytuowanego przy niej, nie istniejącego dziś Gmachu Prezydium Policji. Ulica ta spełniała przed wojną rolę centralnej osi komunikacyjnej Śródmieścia.
Opis wg Z.Zaleskiego Powstała w początkach XIXw. i zwana była ulicą Berlińską, ponieważ leżała na wielkim trakcie ku Berlinowi. Do roku 1869 obejmowała także dzisiejszą ul.Fredry, którą wówczas wyodrębniono. W dniu 29.08.1919 otrzymała historyczną nazwę "27 Grudnia".
Opis wg M.Mottego Oto masz przed sobą Berlińską ulicę: zajęta teraz od początku do końca, po obydwóch stronach, wielkiemi, po większej części trzypiętrowymi domami, wyglądała przed trzydziestym rokiem, a nawet jeszcze kilkanaście lat później, zupełnie inaczej; tu i ówdzie stały jednopiętrowe budynki, przedzielone pustemi miejscami lub płotami aż do teraźniejszego jej końca, w dalszym ciągu zaś była prosta droga, między warzewnemi ogrodami i polami, idąca do szosy berlińskiej, obok kilku domków wiejskich.
Opis współczesny w przygotowaniu

1 1
Ulica w początkach XX wieku
1 1
W miejscu widocznego na zdjęciu Banku Cukrownictwa stoi dziś Okrąglak (pocztówka ze zbiorów własnych). 1
Ulica po wojnie, tuż przed wyburzeniem zniszczonych kamienic po północnej stronie
1 Luty 2019 1 1 Wrzesień 2020 1
Ulica 27 grudnia jest położona w centrum Poznania. Przebiega na odcinku od skrzyżowania ulic Fredry, Mielżyńskiego i Gwarnej do Placu Wolności. Leży na osi zachód-wschód. Od strony południowej łączy się z nią ulica Kantaka.


View Radzia mapka in a larger map


SPIS RZECZY