Piotrowo

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Kanonierstrasse
Nazwa do roku 1939 Piotrowo
Nazwa do roku 1945 Regerstrasse
Nazwa do roku 1990 Piotrowo
Nazwa obecna Piotrowo
Opis wg Z.Zakrzewskiego Ulica Piotrowo, dziś prosta jak strzała, dawniej biegła zygzakami z Kórnickiej na północ, dalej na wschód w kierunku warowni św.Rocha i wreszcie zabudowanym za mych młodych lat odcinkiem byłej Kaliskiej. Piotrowo powstało w XVI wieku na mocy przywileju Kazimierza Jagiellończyka. W roku 1602 wieś otrzymała prawo magdeburskie z rąk kapituły. W roku 1896 została włączona do Poznania
Opis wg Z.Zaleskiego Dawniej osada odrębna przez kapitułę poznańską wyposażona w pewne prawa autonomiczne. W XVIII i XIX wieku już tylko maleńka. W roku 1896 Piotrowo wcielone zostało do miasta. Od 16.06.1919r. zwie się oficjalnie "Piotrowo". Oznaczenie to zachowuje nazwę samodzielnego osiedla, o którego istnieniu dzisiaj już mało kto wie, jakkolwiek osada zrosła się dotąd tylko z Berdychowem, a nie z większym kompleksem miejskim.
Opis współczesny w przygotowaniuUlica daje nazwę tej części Poznania, pomiędzy Św.Rochem i Berdychowem. Biegnie od ulicy Kórnickiej na południu i kończy się ślepo tuż przy ulicy Jana Pawła II.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY