Wielkie powodzie

Usytuowanie Poznania na najniższych terasach doliny Warty powodowało, że od samego początku swojego istnienia miasto borykało się z zalewami wód powodziowych. Największe wylewy Warty zanotowano w następujących latach 1501, 1502, 1515, 1518, 1540, 1543, 1548, 1551, 1571, 1578, 1585, 1586, 1596, 1598, 1612, 1624, 1626, 1628, 1650, 1651, 1663, 1674, 1675, 1689, 1690, 1694, 1698, 1709, 1731, 1734, 1736, 1737, 1755, 1761, 1764, 1765, 1767, 1769, 1770, 1775, 1780, 1785, 1794, 1814, 1830, 1834, 1841, 1845, 1846, 1850, 1853, 1855, 1871, 1876, 1886, 1888, 1889, 1891, 1895, 1903, 1909, 1917, 1920, 1924, 1940, 1941, 1947 i 1979.
Kolejność zalewania poszczególnych części Poznania przedstawiała się następująco (w nawiasie wysokość wody w centymetrach): Łęgi Dębińskie (300), ul.Piaskowa (395), Zagórze (432), ul.Wielkie Garbary (485), Tylne Chwaliszewo (490), ul.Strzelecka (500), pl.Bernardyński (525), ul.Woźna (550), Chwaliszewo (570), ul.Bydgoska (622), ul.Wielka (690), Most Chwaliszewski (700), Stary Rynek (735)
Warto zwrócić uwagę na duże zwiększenie wylewów Warty w czasie, kiedy Poznań był twierdzą. Było to spowodowane budową dużej ilości obiektów fortecznych hydrotechnicznych utrudniających spływ wody wezbraniowej.

Wielka powódź z roku 1736
Spowodowana była gwałtownymi, długotrwałymi deszczami. 5 lipca woda wystąpiła z brzegów, a 9 lipca dotarła do Starego Rynku.Fakt ten upamiętnia tabliczka przy Starym Rynku pod numerem 50 (zdjęcie poniżej).W kościele dominikanów pływały ławki, na ulicy Żydowskiej woda zabrała 34 budynki (głównie co prawda gliniane) a Żydzi odnotowali wtedy "prawdziwe zburzenie Jerozolimy" (w obu synagogach zalane zostały święte księgi). W Muzeum Narodowym można obejrzeć obraz nieznanego autora przedstawiający rzeczoną powódź (reprodukcja poniżej)

1

Wielka powódź z roku 1888
Pomimo prowadzonych prac regulacyjnych Warty wielka powódź zalała Śródkę, Chwaliszewo, Garbary i Stary Rynek. Częściowo winą za powstałą sytuację można obarczyć Wielką Śluzę, która z wojskowego punktu widzenia była strzałem w dziesiątkę, ale poza tym była obarczona wszelkimi cechami "samowolki budowlanej". Poniżej kilka zdjęć z roku 1888 ze zbiorów WBC.

ul.Chwaliszewo 1

1

Łęgi Dębińskie 1

1

ul.Rybaki 1

ul.Garbary 1

Rozbijanie kry na Wielkiej Śluzie 1

Poniższe zdjęcia (także z roku 1888) pochodzą z książki Magdaleny Warkoczewskiej "Poznań na starej fotografii"
Plac Bernardyński 1

ul.Garbary 1

ul.Ostrówek 1

ul.Piaskowa 1

ul.Wenecjańska 1
ul.Wodna 1

ul.Woźna 1

Cesarzowa Wiktoria przybyła owego roku do Poznania, aby wesprzeć poznaniaków w ciężkich chwilach... 1

Ostrów Tumski podczas powodzi w roku 1924
(zdjęcie z zasobów WBC)
1

Zdjęcie wykonane podczas powodzi w roku 1924 na ulicy Czartoria. Widać, jakie znaczenie miał zachowany do dzisiaj mur oporowy (zdjęcie pochodzi z książki Magdaleny Warkoczewskiej "Poznań na starej fotografii"). 1

Chwaliszewo i Ostrów Tumski podczas powodzi w roku 1924
(zdjęcie z zasobów MHMP)
1

W Poznaniu funkcjonuje pewna liczba tablic pamiątkowych dotyczących wielkich zalewów Warty (wyznaczały one poziom wody podczas powodzi). Oto jedna z nich, ze Starego Rynku 1

Kolejna, znajdująca się na zachodnim przyczółku mostu starołęckiego (HW = hohe wasser)
1

Oraz bliźniacza, w przejściu pod torami w przedłużeniu ulicy ku Cytadeli.
1

Kolejne dwie, tym razem z kościoła pw. Bożego Ciała przy ulicy Krakowskiej 1

1Tablica znajdująca sie na terenie apteki VERBENA przy ul.Długiej 1/2.
1

Kolejne dwie tablice, znajdowały się na oficynie budynku przy ulicy Garbary 96, po jego rozbiórce zaginęły. Oznaczały stan wody z powodzi w roku 1871 i 1891.
1

1

Poniżej kilka zdjęć z okolic mostu Starołęckiego z dnia 28.05.2010. Wody sporo, ale do tabliczki wyznaczającej poziom zalewu w roku 1888 zostały spokojnie trzy metry...
1

1

1

1

SPIS RZECZY