Piekary

Nazwa średniowieczna Wymykowo
Nazwa do roku 1918 Bäckerstrasse
Nazwa do roku 1939 Piekary
Nazwa do roku 1945 Bäckerstrasse
Nazwa do roku 1990 Piekary
Nazwa obecna Piekary
Opis wg Z.Zakrzewskiego Nazwa pochodzi od faktu, iż w dawnych czasach osiedliło się tu wielu piekarzy. Na zachód od Piekar rozciągała się osada wiejska, Wymykowo, przyłączona do miasta pod koniec XVIII wieku.
Opis wg Z.Zaleskiego Istniało dawniej osobne przedmieście zwane Piekarami, na którym według świadectwa Łukaszewicza koncentrowali się piekarze. W brzmieniu polskim ustalono nazwę urzędowo 16.06.1919r.
Opis wg M.Mottego Za kamienicą Pana Cybulskiego, schodzi się, jak widzisz, zaraz na Piekary. Nie wiem, czy tam są jeszcze jakies piekarnie; dawniej nie brakło piekarzy i garncarzy na tej ulicy, gdzie po obydwóch stronach stały rzędem, przedzielone tu i ówdzie płotem albo pustkowiem, małe domki i chałupy, których na okaz ledwo kilka jeszcze pozostało. Przed rokiem czterdziestym była to dla mnie terra incognita, jak Śródka i Miasteczko...
Opis współczesny w przygotowaniu

1 1 1

Ulica położona w centrum miasta, łączy na osi północ-południe ulice Św.Marcin i Ogrodową.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY