Bernardyński Plac

Nazwa średniowieczna Piaski
Nazwa do roku 1918 Bernardinerplatz
Nazwa do roku 1939 Plac Bernardyński
Nazwa do roku 1945 Bernardinerplatz
Nazwa do roku 1990 Plac Bernardyński
Nazwa obecna Plac Bernardyński
Opis wg Z.Zakrzewskiego Plac ten, uformowany w latach 1804-1806, usadowił się mniej więcej pośrodku dawnego przedmieścia Piaski, będąc przez długie lata miejscem targów zbożowych, a z czasem ogólnych.
Opis wg Z.Zaleskiego W średniowieczu i w wiekach następnych kościół Bernardyński tworzył niejako ośrodek przedmieścia Piaski (kościół i klasztor powstał w połowie XV wieku). Na planie z roku 1618 widoczny już jest przed kościołem plac. Regulacja obecnego placu nastąpiła dopiero w wieku XIX. W tym też czasie przyjęła się nazwa "plac Bernardyński". W brzmieniu polskim ustalono nazwę oficjalnie 16.06.1919r.
Opis współczesny w przygotowaniu

Poniższe ilustracje ze zbiorów własnych
1 1 1 1

Plac leży w centrum Poznania, na południowy wschód od Starego Rynku.


View Radzia mapka in a larger map

SPIS RZECZY