Traugutta Romualda

Nazwa ¶redniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Flottwelstrasse
Nazwa do roku 1939 Traugutta Romualda
Nazwa do roku 1945 Flottwelstrasse
Nazwa do roku 1990 Traugutta Romualda
Nazwa obecna Traugutta Romualda
Opis wg Z.Zakrzewskiego Z czasów pruskich zostało tu tylko kilka budynków, skupiaj±cych się przy wschodnim wylocie magistrali 28 Czerwca 1956.
Opis wg Z.Zaleskiego Otrzymała charakter ulicy w pierwszych latach bieżącego stulecia i nazwana została "ul.Flottwella". Od 14.08.1920r. Zwie się "ul.Traugutta".
Opis współczesny w przygotowaniu


Ulica położona w dzielnicy Wilda, położona na północ od ulicy Hetmańskiej i do niej równoległa. Bieg zaczyna od ulicy Hetmańskiej na zachodzie (bez bezpośredniego z nią połączenia), a kończy na wschodzie tuż przed ulicą Dolna Wilda.

SPIS RZECZY