Fort Raucha


Fort bliźniaczy fortu Prittwitza. Element główny stanowiła trzykondygnacyjna redita, do której wjazd osłaniały dwie wieże. Wał fortu miał dwa czoła i dwa równoległe do siebie barki. Fort posiadał baterie moździerzy. Na drodze krytej w osi fortu zbudowano blokhauz połączony z fortem poterną pod fosą. Fosy strzegły dwukondygnacyjne kaponiery barkowe. Sama redita była dziełem samodzielnym, posiadała własną fosę i mogła się bronić nawet w przypadku zdobycia przez nieprzyjaciela. Obecnie po forcie nie ma śladu, został rozebrany po IIWŚ a w jego miejscu powstały budynki Politechniki Poznańskiej.

1

1

1

Jeńcy alianccy przy pracy (www.odkrywca.pl) 1

Zdjęcie z alianckiego bombardowania Poznania. Fort widoczny w górnej lewej części zdjęcia (www.odkrywca.pl)1

1

Fort widoczny po prawej stronie (www.karta.org.pl) 1

SPIS RZECZY