Półwiejska

Nazwa średniowieczna Półwieś
Nazwa do roku 1918 Hattdorfstrasse
Nazwa do roku 1939 Półwiejska
Nazwa do roku 1945 Halbdorfstrasse
Nazwa do roku 1990 Feliksa Dzierżyńskiego
Nazwa obecna Półwiejska
Opis wg Z.Zakrzewskiego Starodawny szlak na Kościan. Wokół niego istniało osiedle podmiejskie Półwieś. Dopływała tu kiedyś zasypana odnoga Warty. Tutaj wyładowywano drzewo spławiane z puszczykowskich lasów. Jeździł tędy tramwaj w kierunku Wildy. U południowego wylotu ulicy znajdowała się Brama Wildecka, o najdłuższym i najciemniejszym prześwicie ze wszystkich bram poznańskich.
Opis wg Z.Zaleskiego W wieku XV część południowa obecnej ulicy stanowiła ośrodek przedmieścia Półwieś, część północna zaś - bliżej bramy Wrocławskiej - była osiedlem kołodziejskim, zwanym "Stelmachy". Półwieś utrzymała się przez dalsze stulecia i nadała ostatecznie nazwę ulicy, zabudowanej gęsto po roku 1804. Dzisiaj nazwa ulicy tej, należącej do najbardziej obciążonych ruchem, ma tylko historyczne znaczenie. W brzmieniu polskim ustalono nazwę 16.06.1919r.
Opis wg M.Mottego Zejdźmy teraz, panie Ludwiku, wprost na dół, z końca Piotrowej ulicy. Widzisz, że jesteśmy na Półwiejskiej, która z Piotrowego placu do Wildeckiej bramy prowadzi. Półwiejską ją nazwano, lubo teraz na taką nazwę nie zasługuje, od początku bowiem do końca widzisz nieprzerwany prawie szereg kamienic po większej części dwu lub trzypiętrowych; ale między trzydziestym a czterdziestym rokiem, a nawet wiele później, wyglądało tu bardzo po wiejsku i pozostały jeszcze trzy czy cztery okazy chałupek, które ją tu i ówdzie z obydwóch stron ograniczały i łączyły bezpośrednio, gdy jeszcze Wildeckiej bramy nie było, ze Św.Łazarzem i Górną Wildą. Stało tu jednak już wtenczas kilka większych, murowanych domów, między którymi najstarsze, bo za pierwszych Prusaków wzniesione, były, po prawej stronie, dwa ostatnie przed bramą; w pierwszym z nich, przeszłego roku całkiem przebudowanym, gościła ostatniemi czasy jedna ze szkół miejskich.
Opis współczesny w przygotowaniu

1

Kwiecień 2012 1

Ulica położona w centrum miasta, wybiega na południe od placu Wiosny Ludów, na przeważającej swej długości jest deptakiem.


View Larger Map

SPIS RZECZY