Fort IVa

Fort pośredni starego typu położony blisko zakola Warty na Wilczym Młynie. Został zbudowany w latach 1878-1881. Modernizowany poprzez zastąpienie czołowych kaponier skarpowych kaponierami przeciwskarpowymi (połączenie z fortem zapewniała poterna pod fosą). W latach 1913-1914 zbudowano na przeciwskarpie schron betonowy, a w roku 1939 umieszczono na przedstoku schron bojowo-obserwacyjny. Po IIWŚ fort został częściowo wysadzony i rozebrany. Zachował się jednak dość sporo elementów architektury fortu (poterna osiowa, część koszar, kaponiery, poterna pod fosą). Obecnie fortem opiekuje się HKMFIE (www.hkmfie.harc.pl).

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SPIS RZECZY