Wieniawskiego Henryka

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Königsring
Nazwa do roku 1939 Wały Wazów, Wały Batorego
Nazwa do roku 1945 Königsring, Reichsring
Nazwa do roku 1990 Henryka Wieniawskiego, Aleja Stalingradzka
Nazwa obecna Wieniawskiego Henryka Aleja Niepodległości
Opis wg Z.Zakrzewskiego Dzisiejsza ulica Henryka Wieniawskiego, dawne Wały Wazów, a z drugiej strony Stalingradzka w jej fragmencie południowym, czyli przedwojenne Wały Batorego, wysadzone lipą odgraniczającą część parkową, położoną przed i za gmachem Opery.
Opis wg Z.Zaleskiego Wskutek budowy fortecy wokół miasta (1828-1872), która usunęła niektóre powstałe już ulice, powstała wzdłuż wałów fortecznych "ul.Wałowa". Bądź co bądź już w roku 1870 próbował Magistrat podzielić ulicę Wałową, zamiaru wszakże nie przeprowadził. Dopiero w roku 1884 wyodrębniono z niej część od bramy Rycerskiej do bramy Królewskiej, nazywając "ulicą Górną Wałową"odcinek od ulicy Cieszkowskiego do ulicy Wjazdowej, a "ulicą Dolną Wałową" odcinek od dzisiejszej ulicy Cieszkowskiego do ulicy Ratajczaka. W roku 1905 przyjęto nazwy dla nowostworzonego, zewnętrznego pasa ulic. Nazwy ulic tych nosiły końcówkę "Ring". Nazwy pasa wewnętrznego nosiły nazwę "Wall". Ulice Dolną Wałową przezwano "Niederwall", a Górną Wałową "Oberwall". Nie zmieniono "ulicy Wałowej" prawobrzeżnej. Władze polskie oba pasy określiły mianem "wałów", mianując je według najważniejszych osób historycznych, zwłaszcza królów, a place według wydarzeń historycznych. Wały Batorego zwały się razem z Wałami Wazów od roku 1908 "Königsring". Nazwę polską otrzymały 15.11.1919r.
Opis współczesny w przygotowaniu


1 1 1 1 1 Ulica w początkach XX wieku (pocztówka ze zbiorów własnych) 1 Marzec 2019 1 1

Maj 2019 1 1 1 1

Ulica zlokalizowana w centrum miasta na terenach pofortecznych. Bieg rozpoczyna od ulicy Libelta, podąża w kierunku południowym, by z fasonem tenże bieg zakończyć na ulicy Św.Marcina, tuż obok gmachu Teatru Wielkiego.

SPIS RZECZY