Szymańskiego Romana

Nazwa średniowieczna Piaski
Nazwa do roku 1918 Wienerstrasse
Nazwa do roku 1939 Wiedeńska, Szymańskiego Romana
Nazwa do roku 1945 Wienerstrasse
Nazwa do roku 1990 Szymańskiego Romana
Nazwa obecna Szymańskiego Romana
Opis wg Z.Zakrzewskiego Niegdyś nazywana Wiedeńską od nazwy hotelu stojącego tu w XIX stuleciu.
Opis wg Z.Zaleskiego Ulica ta powstała w XIX wieku i zwała się "Wiedeńską" od hotelu Wiedeńskiego, który stał przy placu św.Krzyskim. Od 29.08.1919r. zwie się "ul.Romana Szymańskiego".
Opis wg M.Mottego Z przeciwnej strony Piotrowego placu stanęła najpierw, na kilka lat przed trzydziestym, jednopiętrowa długa kamienica, tworząca róg Śto-Marcińskiej ulicy i znana jako Hotel Wiedeński, któremu teraz nazwę swoją zawdzięcza tuż przy niej będąca owa krótka Wiedeńska ulica. Ulica ta i ogromny budynek wznoszący się obecnie na miejscu dawniejszego hotelu powstały w czasach zapalczywej spekulacyi i złudzeń finansowych, które i nas tutaj pochwyciły, wiejąc silnie z zachodu po sedanowych tryumfach; przedtem miejsce ulicy zajmował mur, za nim zaś część wielkiego hotelowego podwórza i ogrodu.
Opis współczesny w przygotowaniu

1

Ulica stanowi południową granicę placu Wiosny Ludów.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY