23 Lutego

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Friedrichstrasse
Nazwa do roku 1939 Fryderykowska, Glinki, Pocztowa
Nazwa do roku 1945 Poststrasse
Nazwa do roku 1990 23 Lutego
Nazwa obecna 23 Lutego
Opis wg Z.Zakrzewskiego Powstała w roku 1804 na terenie dawnych osad Glinek i Pęcławia, zwanego też Kundorfem. Za czasów pruskich nosiła nazwę Fryderykowskiej, a w okresie międzywojennym Pocztowej.
Opis wg Z.Zaleskiego Założona w roku 1804 i nazwana "ul.Fryderykowską". W wiekach dawnych część jej wschodnia stanowiła osadę Glinki, reszta zaliczała się do przedmieścia Kondorfu. Za czasów polskich przez pewien czas zwała się ulica ta "Glinki", przypominając tym samym stare osiedle. Nazwa ta niestety nie utrzymała się, jak podobne nazwy, mające przywieść ku pamięci dawną topografię (Wymykowo etc.). Od 05.01.1920r. zwie się "ul.Pocztową" przez wzgląd na gmach urzędu pocztowego przy niej zbudowanego.
Opis wg M.Mottego Czwartą ulicą, wychodzącą z Królewskiego placu jest, jak widzisz, Fryderykowska. I tu także około trzydziestego roku i jeszcze kilka lat później całkiem inaczej wyglądało niż teraz. Pamiętam tu same puste miejsca i płoty, wśród których stały ledwo dwa, trzy murowane domy.
Opis współczesny w przygotowaniu

Poniższe zdjęcia pochodzą z zasobów WBC 1 1

Styczeń 2013 1

Luty 2019 1 1 1

Ulica 23 lutego leży w centrum Poznania. Łączy Plac Cyryla Ratajskiego z Placem WOlności. Leży na osi zachód-wschód. Na odcinku Plac Cyryla Ratajskiego - Aleje Marcinkowskiego odbija delikatnie na północ. Na wschód od Alei Marcinkowskiego "wraca" w kierunku południowym.


View Radzia mapka in a larger map


SPIS RZECZY