Wizyta Prezydenta Mościckiego w 1939r.

W dniu 17 lipca 1928r. Prezydent Mościcki przybył do Poznania i przez dwa tygodnie urzędował na zamku. Poniższe zdjęcia pochodzą z zasobów prywatnych.

Pierwsze zdjęcie przedstawia przywitanie Prezydenta na granicy województwa poznańskiego w Strzałkowie. Wtedy był w gazetach ilustrowanych taki zwyczaj, że ważniejsze osoby były na zdjęciach znakowane. Tak więc "x" oznacza Pana Prezydenta, "xx" jego małżonkę, "1" to hrabia Borkowski, wojewoda poznański, "2" to adiudant Prezydenta rtm. Jurgielewicz, "3" to sekretarz Pana wojewody p. Dziembowski, zaś "4" to redaktor naczelny "Światowida" p. W.Szperber.

1

Na zdjęciu poniższym oznaczona "1" mała Irenka Gigekelówna wręcza Panu Prezydentowi kwiaty ze słowami "Witamy Cię Dostojny Panie, jak witają swego ojca kochające dzieci".

1

Poniżej Prezydent w towarzystwie prezydenta miasta C.Ratajskiego odjeżdża na zamek.

1

Kolejne zdjęcie przedstawia powitanie Pana Prezydenta na Starym Rynku w Poznaniu. Mowę powitalną wygłosił prezes Bractwa Kurkowego p. Piotr Michałowicz ("1").

1

Prezydent odwiedził budowaną wówczas PeWuKę. Na zdjęciu ogląda postępy prac przy "hali dla przemysłu włókienniczego". Sytuację objaśnia oznaczony numerem "1" dyrektor PeWuKi dr. Wachowiak.

1

Na cześć Prezydenta na "dziedzińcu województwa" wystawiono sztukę "Ksiądz Marek".

1

Ostatnie zdjęcie przedstawia moment dekorowania trzech najstarszych pracowników gazowni, panów Bartoszewskiego, Karpińskiego i Mrówki ("1"), krzyżem zasługi. Prezydent Ratajski z "2", płk. Zahorski z "3", rotmistrz Jurgielewicz z "4", a z "5" dr. Lisiewicz.

1

SPIS RZECZY