Młyńska

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Mühlenstrasse
Nazwa do roku 1939 Młyńska
Nazwa do roku 1945 Mühlenstrasse
Nazwa do roku 1990 Młyńska
Nazwa obecna Młyńska
Opis wg Z.Zakrzewskiego Jeszcze w XVIII stuleciu znajdował się tu staw, przez który przepływała Bogdanka, a na jej brzegach stały młyny. Tym właśnie tłumaczy się nazwa ulicy. Przy wspomnianym stawie odbywał się dawniej targ rybny, przeniesiony ze swej poprzedniej siedziby, z osady Rybaki. W roku 1803, po wielkim pożarze miasta, staw zasypano, a targ rybny przeniesiono w okolice obecnej ulicy 23 Lutego, potem na plac Wielkopolski, wreszcie na Wolnicę.
Opis wg Z.Zaleskiego Powstała w pierwszej połowie XIX wieku i stanowiła część ul.Młyńskiej, sięgającej aż do Św.Marcina. W roku 1885 na swym obecnym odcinku przezywana "ul.Dolną Młyńską", gdy odcinek południowy zwano krótko "Młyńską". Młyńską nowszą przezwano w roku 1891 "ul.Wiktorii", ale odcinek północny nosił nadal nazwę "ul.Dolnej Młyńskiej". Dopiero w roku 1899 odcinek ten nazwano "ul.Młyńską". W brzmieniu polskim nazwę ustalono 16.06.1919r. Nazwa wywodzi się od młynów, które niegdyś przy ulicy tej stały.
Opis wg M.Mottego Prócz Górno-młyńskiej i Królewskiej, o których Ci już mówiłem, wychodzą, jak widzisz, na Plac Królewski jeszcze trzy inne ulice. Z tych najnowszą jest Dolna-młyńska, bo mniej więcej przed trzydziestu kilku laty żadnych tutaj budynków ni ulicy nie było; stała tylko owa stajnia artyleryjska, która, o połowę przynajmniej mniejsza, ze ścianami z pruskiego muru i podobna do folwarcznej stajni; bardzo skromnie wyglądała...
Opis współczesny w przygotowaniu

1 1 1 1

Luty 2019 1 1 Wrzesień 2020 1 Była siedziba Królewskiego Konsystorza Prowincji Poznańskiej 1

Ulica położona w centrum miasta, wybiega w kierunku północno-wschodnim od Placu Cyryla Ratajskiego. Bieg kończy na ulicy Solnej.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY