Wszystkich Świętych

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Allerheiligenstrasse
Nazwa do roku 1939 Wszystkich Świętych
Nazwa do roku 1945 Allerheiligenstrasse
Nazwa do roku 1990 Wszystkich Świętych
Nazwa obecna Wszystkich Świętych
Opis wg Z.Zakrzewskiego Nazwa wywodzi się od kościoła pod tym samym wezwaniem, który stał dawnymi czasy w pobliżu budynku pod numerem pierwszym.
Opis wg Z.Zaleskiego Na przedmieściu Piaski stał m.in. Kościół Wszystkich Świętych na miejscu w pobliżu dzisiejszej szkoły miejskiej przy ulicy WW.Świętych. Ulica Wszystkich Świętych założona została po roku 1803. Nazwę dawnego kościoła zachowano w oznaczeniu ulicy, tudzież szkoły. W brzmieniu polskim ustalono nazwę 16.06.1919r.
Opis współczesny w przygotowaniu
1

Kwiecień 2012 1 Stemple cegielni w Promnicach 1 1 1

Ulica zlokalizowana jest w historycznym centrum miasta, na wschód od Starego Rynku. Wybiega w kierunku wschodnim od ulicy Za Bramką, przecina Garbary i kończy bieg na ulicy Mostowej.

SPIS RZECZY