Wrocławska

Nazwa średniowieczna Wrocławska
Nazwa do roku 1918 Breslauerstrasse
Nazwa do roku 1939 Wrocławska
Nazwa do roku 1945 Torstrasse
Nazwa do roku 1990 Wrocławska
Nazwa obecna Wrocławska
Opis wg Z.Zakrzewskiego Od wielu wieków była główną arterią wylotową z Rynku i miasta (na kierunku wrocławskim oczywiście). W 1898 zagościł tu tramwaj elektryczny. Przy jej południowym wylocie znajdowała się Brama Wrocławska.
Opis wg Z.Zaleskiego Jedna z ulic średniowiecznych, powstałych tuż po założeniu miasta autonomicznego. Sięgała w czasie istnienia starych murów miejskich do bramy Wrocławskiej, która stała na miejscu obecnego skrętu ul.Wrocławskiej przy Konserwatorium Muzycznym. Przedłużenie jej poza bramę nosiło tą samą nazwę, nazwa bowiem ul.Podgórnej wprowadzona została w roku 1801. Po zniesieniu bramy Wrocławskiej sięga ulica do placu Św.Krzyskiego. Nazwę przyjęto w średniowieczu dlatego, że bramą Wrocławską wyjeżdżano z miasta na trakt do Kościana i Wrocławia. Nazwę polską aprobowano urzędowo 16.06.1919r.
Opis wg M.Mottego Wrocławska ulica spadła teraz do podrzędnych, po przeprowadzeniu Nowej i po zabudowaniu górnych stron; przed trzydziestym rokiem uważano ją za pierwszą niemal, zwłaszcza, że była głównem przejściem prowadzącem ze starego miasta do Wilhelmowskiej i jej okolic. Wygląda ona po dziś dzień w ogóle jak wyglądała, gdy do szkół chodziłem; mało co się tutaj zmieniło. Była już wtenczas zabudowaną od końca do końca; domy, które tu widzisz, są stare, tem starsze, im bliższe Rynku. Większa ich część pamięta wiek osiemnasty, a niejeden dawniejsze jeszcze przygody; znaczna ich liczbę nowszemi czasy zmieniono i odnowiono, to się samo przez się rozumie. Nie jest ta Wrocławska ulica tak pokaźna jak św. Marcińska i inne górnego miasta, ale milszą się widzi od nich tak mnie jak niejednemu z siwych i łysych Poznańczyków, bo ściślej połączona z młodemi laty naszemi i jako stara znajoma niejedno w nas budzi wspomnienie.
Opis współczesny w przygotowaniu

1 Ulica Wrocławska pod koniec XIX wieku (ze zbiorów WBC). 1 1 1

Maj 2012 1 1 1 Wybiega w kierunku południowym od Starego Rynku. Bieg kończy na ulicy Podgórnej, na wprost Kupca Poznańskiego.

SPIS RZECZY