Wielkopolski Plac

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Sapiehaplatz
Nazwa do roku 1939 Plac Sapieżyński
Nazwa do roku 1945 Gerichtsplatz
Nazwa do roku 1990 Plac Wielkopolski
Nazwa obecna Plac Wielkopolski
Opis wg Z.Zakrzewskiego W średniowieczu działały tutaj cegielnie, należące do Sapiehów. W XIX wieku istniał tutaj staw zamkowy z młynem, rozlewisko przepływającej tędy Bogdanki.
Opis wg Z.Zaleskiego W średniowieczu zajęty głównie pod cegielnie. Plac zabudowany po roku 1803. Do roku 1876 południową część placu zajmował staw Bogdanka. Nazwa pochodzi stąd, że teren placu należał ongi do rodziny Sapiehów. Nazwa stosowana była już w początku XIX wieku i weszła w życie urzędowe. W brzmieniu polskim nazwę ustalono urzędowo 16.06.1919r.
Opis współczesny w przygotowaniu

1 Rycina pochodzi z periodyku "Przyjaciel Ludu" z pierwszej połowy XIX wieku (ze zbiorów WBC) 1 Na zdjęciu widać staw, będący rozlewiskiem Bogdanki. Pływano po nim łódkami... 1 Poniższe zdjęcie pochodzi ze strony www.poznanczyk.pl (widoczny parkan sugeruje, że właśnie zaczyna się budowa budynku obecnego archiwum) 1

Plac położony w centrum miasta, na północy-zachód od Starego Rynku.

SPIS RZECZY