Powstańców Wielkopolskich

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Artilleriestrasse
Nazwa do roku 1939 Artyleryjska
Nazwa do roku 1945 Artilleriestrasse
Nazwa do roku 1990 Powstańców Wielkopolskich
Nazwa obecna Powstańców Wielkopolskich
Opis wg Z.Zakrzewskiego Zwana dawniej Artyleryjską, powstała przed z górą stu laty na terenie koszar pruskich huzarów. Ulica ta w ciągu swoich dziejów coraz bardziej się wydłużała. Początkowo sięgała tylko do ul.Kościuszki, w roku 1915 wzbogaciła się o odcinek dochodzący do obecnej Marchlewskiego, a tuż przed drugą wojną światową doszła do Towarowej. W 1930r. wystawą poświęconą 100-leciu Powstania Listopadowego, kierował zasłużony historyk Poznania, po siedmiu latach jego wiceprezydent, Zygmunt Zaleski
Opis wg Z.Zaleskiego Powstała w drugiej połowie XIX wieku. Sięgała w kierunku zachodnim pierwotnie do Wałów Zygmunta Augusta, w roku 1915 przedłużona do Wałów Zygmunta Starego. Nazwa wywodzi się od przyległych budynków artylerii. W brzmieniu polskim ustalona została 16.6.1919r.
Opis współczesny w przygotowaniu

1

Ulica położona w centrum Poznania, stanowi przedłużenie ulicy Ogrodowej w kierunku zachodnim, bieg kończy za ulicą Towarową.


View Larger Map

SPIS RZECZY