Księdza Ignacego Posadzego

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Seminarstrasse
Nazwa do roku 1939 Seminaryjna, Śluzowa, Za Tumem, Lubrańskiego
Nazwa do roku 1945 Seminarstrasse
Nazwa do roku 1990 Lubrańskiego
Nazwa obecna Lubrańskiego, I.Posadzego
Opis wg Z.Zakrzewskiego Upamiętnia ona wielkiego humanistę, biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego, który na krótko przed swoją śmiercią w roku 1520 założył w Poznaniu akademię, uważaną za filię Uniwersytetu Krakowskiego. Dziełem Lubrańskiego jest także Psałteria. Ostrów Tumski zawdzięcza mu wodociągi i brukowane ulice.
Opis wg Z.Zaleskiego Ulica ta należy do najstarszych, choć nie jest dotąd ściśle określona. Nazwa własna wprowadziła się dopiero w wieku XIX. Do roku 1870 zwała się część ulicy, równległa do Placu Tumskiego "ul.Seminaryjną", w roku 1870 nazwano tę część ulicy "Za Tumem", uliczkę wschodnią "ul.Śluzową", a zachodnią "ul.Seminaryjną". Zmian tych jednakże nie wprowadzono w życie, a pozostała nazwa "ul.Seminaryjnej" zasadniczo dla uliczki północnej, a w istocie dla całej ulicy. Od 16.06.1919r. zwie się "ul.Lubrańskiego", od gmachu dawnej akademii Lubrańskich, przy niej położonego.
Opis współczesny w przygotowaniu

1

Czerwiec 2019 1 1 Stemple cegielni Berdychowskiej na podmurówce budynku Archiwum Archikatedralnego 1 1

Ulica położona na Ostrowie Tumskim, na północ od Katedry, łączy ulice Jana Lubrańskiego i Dziekańską.


View Larger Map

SPIS RZECZY