Fredry

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Paulkirchstrasse
Nazwa do roku 1939 Pawła
Nazwa do roku 1945 An den Pauli Kirche
Nazwa do roku 1990 Fredry
Nazwa obecna Fredry
Opis wg Z.Zakrzewskiego w przygotowaniu
Opis wg Z.Zaleskiego Przed zniesieniem fortyfikacji znacznie krótsza. Pierwotnie doliczana do byłej ulicy Berlińskiej (obecnie 27 Grudnia). Po ukończeniu budowy kościoła ewangelickiego Św.Pawła (1867-1869), otrzymała w roku 1870 nazwę "St.Paulikirchstrasse" pisana później bez dodatku "St". W końcu roku 1919 Rada Miejska nazwała tę ulicę "ul.F.Ratajczaka". Magistrat nazwy tej w tym miejscu nie zaakceptował i przyjął nazwę "ul.Św.Pawła". Prezydent policji ogłosił w 05.01.1920r. "ul.Pawła". W roku 1922 przemianowano definitywnie ulicę tę na ulice Fredry.
Opis współczesny w przygotowaniu

1 Początek XX wieku. Zdjęcie pochodzi ze strony www.poznanczyk.pl 1 Pocztówki ze zbiorów własnych 1 1 1 1 Zalepka pocztowa Komisji Kolonizacyjnej w Prusach Zachodnich i Poznaniu (Ansiedlungs Kommission für Westpreussen und Posen)
1

Komisja zastała założona w dniu 26 kwietnia 1886r. z inicjatywy kanclerza Otto von Bismarcka. Kierownictwo nad instytucją objął Nadprezydent Prowincji Poznańskiej. Celem działania Komisji było wykupywanie od Polaków ziemi, na której później osadzani byli ochotnicy z Cesarstwa Niemieckiego. Akcja obejmowała ziemie w Obecnej Wielkopolsce a także na Pomorzu Gdańskim. Komisja dysponowała dużymi funduszami, jako że akcja osiedleńcza leżała bardzo na sercu pruskim decydentom. Komisja podczas swojego działania nie zrealizowała zakładanych celów. Jednakże wynik jej działań nie był wcale taki skromny. Do roku 1906 osadziła na polskich ziemiach około 12 tysięcy niemieckich rodzin osadniczych. Szacuje się, że w roku 1918 liczba ta wzrosła do 20 tysięcy. 27 lat później większość tych rodzin uciekała na zachód przed szybko zbliżającą się Armią Czerwoną…

Maj 2010 1 1

Luty 2019 1 Wrzesień 2020 1

Ulica położona na północ od Zamku Cesarskiego, leży na osi wschód-zachód. Ciągnie się od Mostu Teatralnego do Okrąglaka.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY