Wrzesień 1939

Po wycofaniu się jednostek Armii Poznań z obszaru miasta, jej miejsce zajęły oddziały osłonowe, a dokładnie Podolska Brygada Kawalerii. Jeden z wysuniętych szwadronów stacjonował nawet w lesie opodal mojej wsi - Sierosławia. W dniu 4 września przyszedł rozkaz wycofania brygady oraz wysadzenia poznańskich mostów. Zadanie wykonywała wydzielona kompania saperów w sile 120 żołnierzy. Najpierw wysadzono mostki na strumieniu Junikowskim. Następnie kompania przeszła na wschodnią stronę Warty, podzieliła się na grupy i przystąpiła do wysadzania mostów na Warcie ( w nocy z 4 na 5 września), kolejno - Chwaliszewskiego, Tamy Garbarskiej, Starołęckiego, Chrobrego, Cybińskiego, na Szelągu. Mosty wysadzono nie powiadamiając o tym fakcie ludności cywilnej (oczywiście tajemnica wojskowa). Wysadzenie mostów spowodowało zniszczenie kabli energetycznych z nowej elektrowni na Tamie Garbarskiej, w mieście prąd był tylko w domach zasilanych ze starej elektrowni na terenie gazowni miejskiej.

Zdjęcia pochodzą ze strony www.odkrywca.pl

Most św.Rocha
1

1

Most Chwaliszewski 1

1

Most Starołęcki 1

SPIS RZECZY